Hop til indhold
Højesteret

Skifterettens kompetence 
03-12-2012 

Sag 106/2012
 

Kendelse afsagt 29. november 2012.

 

 

A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen
mod
B

 

Det forhold, at en konkursbegæring var fremsat af et konkursbo, og at kon­kursboets krav støttedes på en omstødelig disposition, kunne ikke i sig selv medføre, at konkurs­begæringen skulle afvises.

 

A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen begærede B erklæret konkurs. Konkursbegæringen var støttet på, at B havde modtaget en omstødelig gave fra A. B fremkom under behandlingen af konkursbegæringen med indsigelser mod omstødelseskravet.

 

Højesteret udtalte, at skifteretten efter konkurslovens § 242 prøver, om betingelserne i § 17 for at tage et bo under konkursbehandling er opfyldt, herunder prøver indsigelser, som skyldneren fremsætter vedrørende fordringens beståen. Hvis en indsigelse mod en konkursfordring har en sådan karakter, at en stillingtagen til indsi­gelsen og dermed fordringen går ud over, hvad skifteretten kan prøve i forbindelse med afgø­relsen om konkurs, er konsekvensen ikke, at skifteretten mister sin saglige kompetence, men at konkursbegæringen ikke kan tages til følge. Højesteret udtalte videre, at konkurslovens § 135 ikke er til hinder for, at en skifteret efter reglerne i konkurslovens kapitel 16, herunder § 133, prøver berettigelsen at et andet konkursbos omstødelseskrav.

 

Højesteret fandt herefter, at det forhold, at konkursbegæringen var fremsat af et konkursbo, og at kon­kursboets krav var støttet på en omstødelig disposition, ikke i sig selv kunne medføre, at konkurs­begæringen skulle afvises.

 

Højesteret ændrede dermed landsrettens afgørelse.

 

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk