Hop til indhold
Højesteret

Skibsmæglers krav på kommission 
12-02-2013 

Sag 85/2011
 

Dom afsagt den 11. februar 2013.

 

 

Dannebrog Rederi A/S
mod
JKL Shipbrokers AS

 

Rederi skulle betale erstatning til skibsmægler for tabt kommissionskrav

 

SE Shipping Lines Ltd. og Dannebrog Rederi A/S indgik i august 2008 tre-årige tidscertepartier for to skibe. Som en del af aftalerne blev der truffet bestemmelse om kommission til de involverede skibsmæglere, herunder JKL Shipbrokers AS. I marts 2009 indgik SE Shipping og Dannebrog Rederi imidlertid aftale om at annullere tidscertepartierne og erstattede dem med tre-årige bareboat-certepartier. Der var i de nye aftaler ikke bestemmelse om skibsmæglernes kommission. JKL gjorde derfor krav på erstatning for mistet kommission.

Højesteret konstaterede, at det efter de oprindelige tidscertepartier var Dannebrog Rederi, som skulle betale mæglerkommission. Højesteret fandt, at Dannebrog Rederi havde handlet erstatningspådragende overfor JKL, ved sammen med SE Shipping at annullere de indgåede tidscertepartier og erstatte disse med bareboat-certepartier uden at tage hensyn til skibsmæglernes krav på kommission i henhold til tidscertepartierne. Højesteret tiltrådte den erstatning til JKL på 300.000 USD, som Sø- og Handelsretten havde fastsat.

Højesteret kom dermed til samme resultat som Sø- og Handelsretten.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk