Hop til indhold
Højesteret

Skattesag om en minkfarm 
31-05-2012 

Sag 121/2010

Dom afsagt den 31. maj 2012.

Tom Nygaard
og Djohn Nygaard

mod

Skatteministeriet

 

En minkfarm er ikke et landbrug ved beregning af ejendomsavanceskat

 

Højesteret har afsagt dom i en principiel skattesag, der var anlagt af to tidligere ejere af en landejendom, hvorfra de havde drevet en minkfarm. Den overvejende del jorden – ca. 13 ud af 19 hektar – havde været bortforpagtet til en nabo, der dyrkede korn og kartofler på arealet.

Sagens problem var, om ejendommen på salgstidspunktet i 2004 helt eller delvis blev benyttet til landbrug i medfør af vurderingslovens § 33, stk. 1. Hvis det var tilfældet, ville de tidligere ejere kunne pristalsregulere anskaffelsessummen efter ejendomsavancebeskatningslovens § 5 A, således at avancen ved salget ville blive mindre.

Dette gav anledning til to hovedspørgsmål: For det første, om en minkfarm falder ind under begrebet ”landbrug” i vurderingslovens § 33, stk. 1’s forstand. Højesteret fandt, at dette ikke var tilfældet. Det andet hovedspørgsmål var, om den delvise benyttelse af ejendommen til traditionelt landbrug havde et sådant omfang, at ejendommen af denne grund var omfattet af vurderingslovens § 33, stk. 1. Skattemyndighederne havde skønnet, at ejendommen ikke blev benyttet til landbrug i et sådant omfang, at den kunne anses som omfattet af vurderingslovens § 33, stk. 1. Højesteret fandt ikke grundlag for at tilsidesætte denne bedømmelse.

Vestre Landsret var nået til samme resultat.

Læs hele dommen. 

 

Til top Sidst opdateret: 31-05-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk