Hop til indhold
Højesteret

Skatteretlig omkvalifikation af aktieavance til udbytte havde ikke videregående skatteretlige konsekvenser 
29-08-2019 

Sag 225/2018
 

Dom afsagt den 29. august 2019

 

TAKS
mod
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K

 

Der kunne ikke skatteretligt ses bort fra aktieafståelse, selv om afståelsen blev beskattet som udbytte

Aktionærerne i et færøsk holdingselskab havde under sagen gjort gældende, at Højesterets omkvalificering af deres aktieavance til udbytte i 2015 (UfR 2015.2277 H) måtte medføre, at der ikke kunne anses at være sket et salg af aktierne den 27. oktober 2005 i relation til overgangsreglen i den færøske kapitalgevinstskattelovs § 28, hvorefter der gjaldt skattefrihed ved salg af aktier anskaffet før den 16. november 2001.

Den færøske skattemyndighed, TAKS, var af den opfattelse, at der ikke kunne ses bort fra aktionærernes aktieafståelse den 27. oktober 2005 til et af aktionærerne nyoprettet holdingselskab med samme ejerkreds.

Højesteret fandt, at den civilretlige disposition, selve aktiesalget, ikke var omfattet af omkvalifikationen tilbage i 2015, og at aktierne derfor måtte anses for anskaffet efter den 16. november 2001.

Landsretten var kommet til et andet resultat. 

 Læs hele dommen 

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs afgørelsen fra Retten på Færøerne

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk