Hop til indhold
Højesteret

Skatteministeriet ikke erstatningsansvarlig 
23-11-2016 

Sag 15/2016
 

Dom afsagt den 23. november 2016

 

Søfartens ledere som mandatar for A og B
mod
Skatteministeriet

 

Sagen er behandlet sammen med Højesterets sag nr. 251/2015

Sagen angik, om Skatteministeriet var erstatningsansvarlig for det tab, som A og B havde lidt ved, at deres nettoløn ikke blev forhøjet som følge af de generelle lettelser i beskatningsniveauet, der blev gennemført i 2009 med Forårspakke 2.0.

Det følger af sømandsbeskatningsloven, at sømænd på danske skibe under visse betingelser oppebærer en skattefri nettoløn. A og B var af den opfattelse, at Skatteministeriet efter sø­mands­beskatnings­loven og efter EU’s statstøtteregler var forplig­tet til at påse, at deres netto­løn blev forhøjet ved generelle lettelser i beskatningsniveauet, herunder som følge af den skattelettelse, som i 2009 blev gennemført ved Forårspakke 2.0.

Højesteret fandt ligesom landsretten, at en forpligtelse til automatisk at forhøje lønnen i til­fæl­de af skattelettelser ikke kunne udledes af loven om beskatning af søfolk, og at det ikke var i strid med EU’s statsstøtteregler, at lønnen ikke blev forhøjet som følge af gennemførelsen af Forårspakke 2.0.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom, hvorefter Skatteministeriet blev frifundet.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk