Hop til indhold
Højesteret

Skatteministeriet i det væsentlige frifundet for påstand om nedsættelse af skatteyders skatteansættelse for 1999 
11-11-2009 

Sag 375/2007

Dom afsagt den 11. november 2009.

A
mod
Skatteministeriet

Skatteministeriet i det væsentlige frifundet for påstand om nedsættelse af skatteyders skatteansættelse for 1999

Sagen drejede sig om, hvorvidt et beløb på 706.079 kr., der var overført til A’s bankkonto fra to polske virksomheder, skulle medregnes som en del af hendes skattepligtige indkomst for indkomståret 1999. Parterne var for Højesteret enige om, at A’s skattepligtige indkomst for indkomståret 1999 skulle nedsættes med 83.100 kr. som følge af en skrivefejl ved opgørelsen af indkomsten.

Højesteret fandt under hensyn til, at beløbet på 706.079 kr. var overført til A’s bankkonto uden nogen angivelse af, at pengene tilhørte de polske virksomheder, og uden, at pengene var holdt adskilt fra A’s øvrige formue, at det påhvilede A at godtgøre, at beløbet ikke tilhørte hende. Et sådant bevis var ikke ført.

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom, dog med den ændring, at A’s skattepligtige indkomst for indkomståret 1999 skulle nedsættes med 83.100 kr.


Læs hele dommen

Til top Sidst opdateret: 11-11-2009 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk