Hop til indhold
Højesteret

Skattefri fusion 
18-04-2013 

Sag 172-2012
 

Dom afsagt den 18. april 2013.

 

 

Zebra A/S
mod
Skatteministeriet

 

Selskab var ikke berettiget til at ændre en skattefri fusion til en skattepligtig fusion 

 

Sagen angik for Højesteret, om Zebra A/S havde ret til at ændre en skattefri fusion til en skattepligtig fusion, således at et tidligere underskud kunne benyttes til fradrag i selskabets indkomstopgørelse.

 

Den skattefri fusion blev gennemført i 2007 mellem Zebra og Rub ApS med Zebra som det forsættende selskab. Fusionen havde som konsekvens bl.a., at Zebra mistede adgangen til at bringe et underskud for indkomståret 2006 på i alt 7.345.594 kr., hvori var inkluderet afskrivninger på 5.157.008 kr., til fradrag i selskabets indkomstopgørelse.

 

Da skattemyndighederne ikke havde foretaget nogen skatteansættelse af betydning for Zebras valg af skattefri fusion, og da der ikke var fejl i de dokumenter, som selskabet havde indsendt til skattemyndighederne, fastslog Højesteret, at valget af den skattefri fusion ikke kunne berigtiges.

 

Højesteret fastslog, at Zebra heller ikke havde ret til at ændre de for indkomståret 2006 selvangivne skattemæssige afskrivninger fra 5.157.008 kr. til 0 kr.

 

Landsretten var kommet til samme resultat. 

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk