Hop til indhold
Højesteret

Skattefradrag for kommanditist 
19-06-2012 

Sag 98/2010

Dom afsagt den 19. juni 2012

A
mod
Skatteministeriet

Opgørelse af fradragskontoen for en kommanditist

Sagen angik opgørelsen af den skattemæssige fradragskonto for en kommanditist. Spørgsmålet var, hvilke beløb A kunne fradrage ved sin indkomstopgørelse i anledning af, at han havde foretaget kapitalindskud i forbindelse med tegning af anparter i et kommanditselskab.

Højesteret fastslog, at A ved opgørelsen af sin fradragskonto ikke kunne medtage indskud udover den til anparterne svarende del af stamkapitalen, idet de øvrige indbetalinger ikke kunne anses for ansvarlig indskudskapital.

Højesteret fastslog endvidere, at A’s andel af udgifterne vedrørende udbyderhonorar og låneomkostninger skulle fragå ved opgørelsen af fradragskontoen.

Højesteret frifandt Skatteministeriet. Landsretten var nået til det samme resultat. 

Læs hele dommen. 

 

Til top Sidst opdateret: 19-06-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk