Hop til indhold
Højesteret

Skattefradrag for betaling af erstatninger 
01-06-2012 

Sag 99/2010

Dom afsagt den 1. juni 2012.

Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
mod

Skatteministeriet

Biintervenient: FSR - Danske Revisorer

 

Revisionsselskab havde ret til at fradrage betalte erstatninger som driftstab

Et revisionsselskab havde i 8 tilfælde betalt erstatning til dækning af statens skattekrav som følge af, at revisorer i selskabet havde været rådgivere for sælgere af overskudsselskaber, hvis midler køberne efterfølgende havde tilegnet sig.

Højesteret fastslog, at der bestod en sådan sammenhæng mellem revisionsselskabets erstatningspligt og selskabets regresfordringer mod køberne af overskudsselskaberne, at fradrag for tab på regresfordringerne i medfør af kursgevinstlovens § 3 kun kunne anerkendes i det omfang, revisionsselskabet havde ret til at fradrage de betalte erstatninger som driftstab i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Da det kunne lægges til grund, at erstatningspligten var opstået i forbindelse med udfø­relse af sædvanlige revisoropgaver, og at revisorerne alene havde gjort sig skyldige i simpel uagtsomhed, måtte de betalte erstatninger anses for at være udslag af en normal risiko ved drif­ten af en revisionsvirksomhed. Der var derfor tale om et driftstab, som var fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, samt efter kursgevinstlovens § 3.

Højesteret ændrede dermed landsrettens afgørelse.  

Læs hele dommen. 

 

Til top Sidst opdateret: 01-06-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk