Hop til indhold
Højesteret

Skattearrangement tilsidesat 
28-01-2010 

sag 131/2008
 

Dom afsagt den 28. januar 2010

LL 43 ApS
mod
Skatteministeriet

Skattearrangement tilsidesat

Sagen drejede sig om, hvorvidt LL 43 ApS’ udstedelse af en konvertibel obligation og investering af provenuet herfra i andre obligationer kunne tillægges skattemæssig betydning, således at LL 43 ApS i sin skattepligtige indkomst for indkomståret 1996 var berettiget til at fradrage renteudgifter med 14.939.583 kr. og tillægge renteindtægter med 2.076.813 kr. Arrangementet bestod i, at LL 43 ApS til en bank udstedte en konvertibel obligation på nominelt 231 mio. kr., som banken købte til kurs 105,80486, og som forrentedes med 25 % p.a. For obligationen gjaldt særlige indfrielsesvilkår. Provenuet fra obligationen investerede LL 43 ApS i obligationer, som banken fik sikkerhed i.

Højesteret fandt, at LL 43 ApS’ udstedelse af en konvertibel obligation og investering af provenuet herfra indgik i et aftalekompleks, hvis forløb og afvikling var fastlagt på forhånd af parter, som skattemæssigt ikke havde modstående interesser. Efter en helhedsbedømmelse af arrangementet blev dette tilsidesat, idet der blandt andet blev lagt vægt på, at banken ikke havde påtaget sig nogen risiko ved købet af den konvertible obligation, at arrangementet måtte antages at være etableret udelukkende af skattemæssige grunde, og at arrangementet således ikke var forretningsmæssigt begrundet

Landsretten var nået til samme resultat.


Læs hele dommen

Til top Sidst opdateret: 29-01-2010 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk