Hop til indhold
Højesteret

Skade opstået i forbindelse med løbetur var en ulykke 
05-09-2017 

Sag 285/2016
 

Dom afsagt den 5. september 2017

 

A
mod
Codan Forsikring A/S
og
Privatsikring A/S

 

Meniskskade, som opstod i forbindelse med en løbetur, var omfattet af forsikringspoli­cernes ulykkesbegreb

A pådrog sig i juli 2013 en meniskskade i forbindelse med en løbetur.

Sagen angik, om meniskskaden var dækket af hendes private ulykkesforsikringer, hvor et ulykkestilfælde var defineret som en pludselig hændelse, der forårsager personskade.     

Højesteret udtalte, at definitionen af ulykkestilfælde er bred, og at den blev indført med det sigte at yde en bredere dækning – end hidtil – for pludseligt opståede helbredsforringelser, herunder med det sigte at dække sports- og vridskadetilfælde. Højesteret fandt, at løbeaktivitet må sidestilles med sportsaktiviteter, og at det måtte komme forsikringsselskaberne til skade, at forsikringspolicernes beskrivelse af ulykkesbegrebet var uklar.

Højesteret fastslog på den baggrund, at definitionen på et ulykkestilfælde måtte anses for at omfatte den situation, hvor der pludseligt under løbeaktivitet opstår personskade.

Højesteret gav A medhold i, at hun har været udsat for et ulykkestilfælde i forsikringsbetin­gelsernes forstand.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk