Hop til indhold
Højesteret

Skade ikke dækket af entrepriseforsikring 
20-12-2013 

Sag 17/2013
 

Dom afsagt den 20. december 2013  

 

KPC Byg A/S
mod
Codan Forsikring A/S

 

Skade på epoxybelægning var en direkte skade som følge af mangelfuld projektering, og skaden var derfor ikke omfattet af hovedentreprenørens all-risk entrepriseforsikring

KPC Byg var hovedentreprenør ved opførelsen af en administrations-, produktions- og lagerbygning og havde tegnet en all-risk entrepriseforsikring hos Codan Forsikring. Efter forsikringsbetingelserne var direkte skader som følge af bl.a. mangelfuld projektering undtaget fra forsikringsdækningen.

Gulvkonstruktionen bestod af et kapillarbrydende lag af sand, et lag stabilt grus og et betonlag, der var påført en epoxybelægning på overfladen, og var udført af tre forskellige underentreprenører. Ved 1-årsgennemgangen blev der konstateret skader på epoxybelægningen på betongulvet, idet belægningen bulede.

Spørgsmålet var, om skaden på belægningen var en direkte skade, som ikke var dækket af forsikringen, eller en indirekte skade, som var dækket.

Højesteret lagde efter skønserklæringerne til grund, at skaden primært skyldtes manglende projektering, idet der ikke var anvendt fugtspærre, hvilket i det foreliggende tilfælde var nødvendigt ved anvendelse af en diffusionstæt epoxybelægning.

Epoxybelægningen måtte anses som en integreret del af gulvkonstruktionen, og da gulvkonstruktionen var direkte ramt af skaden, var også epoxybelægningen direkte skadesramt som følge af den mangelfulde projektering. Højesteret fandt herefter – ligesom landsretten – at skaden ikke var dækket af forsikringen.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk