Hop til indhold
Højesteret

Sikkerhedsstillelser frigivet 
13-04-2011 

Sag 109/2007

Dom afsagt den 13. april 2011.

ACS Vertrieb GmbH og
RBS Performance Ltd.
mod
Nørresundby Bank A/S

Sikkerhedsstillelser frigivet

Spørgsmålet var, om Nørresundby Bank A/S var forpligtet til at frigive sikkerheder på henholdsvis 500.000 kr. og 400.000 kr. stillet af RBS Performance Ltd. og ACS Vertrieb GmbH til sikkerhed for vareleverancer.

Højesteret tog RBS’ og ACS’ påstande om betaling af henholdsvis 500.000 kr. og 400.000 kr. til følge. Af Højesterets dom fremgår bl.a., at Højesteret fandt, at betingelsen for frigivelse af sikkerhedsstillelserne var opfyldt.

En selvstændig påstand fra banken mod ACS vedrørende øvrige mellemværender blev taget delvis til følge.

Landsretten var kommet til et andet resultat.   

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 13-04-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk