Hop til indhold
Højesteret

Sikkerhedsstillelse i gruppesøgsmål 
14-06-2012 

Sag 345/2011
 

Kendelse afsagt 12. juni 2012.  

 

Foreningen "Watzerath Parken” c/o Flemming Johnsen
mod
Global Wind Power A/S,
Global Wind Power Invest A/S
og
Global Wind Power Deutschland G.m.b.H.

 

Størrelsen af den sikkerhed for sagsomkostninger, som gruppemedlemmerne skal stille som betingelser for deres deltagelse i et gruppesøgsmål, blev nedsat.

 

Foreningen "Watzerath Parken” c/o Flemming Johnsen repræsenterer investorerne i vindmølleprojekt i Tyskland, som har været udbudt af Global Wind Power-selskaberne. Efter investorernes opfattelse var de oplysninger, som de modtog i forbindelse med udbuddet, fejlbehæftede, og projektet har i stedet for at give et betydeligt afkast påført investorerne tab.

Erstatningssagen, som Watzerath Parken har anlagt mod Global Wind Power-selskaberne, behandles som gruppesøgsmål. Investorerne udgør gruppen, og Watzerath Parken er udpeget som formel grupperepræsentant. Vestre Landsret besluttede, at ikke kun grupperepræsentanten, men også de gruppemedlemmer, som vil melde sig til gruppesøgsmålet, skal stille sikkerhed for modpartens sagsomkostninger. Gruppemedlemmernes sikkerhedsstillelse blev af landsretten fastsat til 3.000 kr. for hver 1/100 af en vindmølle, som det pågældende medlem ejer.

Spørgsmålet om størrelsen af gruppemedlemmernes sikkerhedsstillelse blev indbragt for Højesteret, som nedsatte beløbet til 1.200 kr. for hver 1/100 af en vindmølle, som gruppemedlemmet ejer.

Højesteret udtalte i den forbindelse bl.a., at gruppemedlemmernes sikkerhedsstillelse skal fastsættes således, at den alene omfatter sagsomkostninger i forbindelse med sagens behandling i én instans, samt at sikkerhedsstillelsen må fastsættes skønsmæssigt under en vis hensyntagen til sagens værdi, samt under hensyn til sagens omfang og karakter og det med sagen forbundne arbejde. Højesteret lagde også vægt på, at grupperepræsentantens sikkerhedsstillelse er foreløbig og kan reguleres, når det endelige deltagerantal i gruppesøgsmålet kendes.

Højesteret ændrede dermed landsretten afgørelse.

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk