Hop til indhold
Højesteret

Selskab var hverken som bygherre eller ejer af bygning erstatningsansvarlig for ung mands fald gennem ovenlysvindue 
13-01-2011 

Sag 415/2008

Dom afsagt den 13. januar 2011.

A
mod
Middelfart Shipping A/S

Selskab var hverken som bygherre eller ejer af bygning erstatningsansvarlig for ung mands fald gennem ovenlysvindue

En ung mand, A, var i august 2002 sammen med kammerat på vej hjem fra en tur i byen. På vejen klatrede de to unge mænd op på taget af en lagerhal, som var ejet af Middelfart Shipping A/S. Fra taget faldt A gennem en ovenlysplade og ca. 4 meter ned på lagerhallens betongulv. A pådrog sig som følge heraf svære skader.

A anlagde efterfølgende sag mod Middelfart Shipping A/S med påstand om erstatning. Til støtte for sin påstand henviste A bl.a. til, at ovenlyspladen ikke var sikret mod gennemtrædning i overensstemmelse med det dagældende bygningsreglements regler, og at selskabet som bygherre for lagerhallen derfor var erstatningsansvarligt for A’s skader som følge af ulykken. A gjorde også gældende, at Middelfart Shipping, som ejer af bygningen, havde udvist uagtsomhed ved ikke i tilstrækkelig grad at sikre taget mod faldulykker, og at selskabet også af denne grund, var erstatningspligtig for A’s skader.

Parterne havde anmodet Højesteret om i første omgang at tage stilling til, om Middelfart Shipping var erstatningsansvarlig. Højesteret fastslog i dommen, at selskabet ikke som bygherre kunne drages til ansvar for, at lagerhallen – der var opført af professionelle rådgivere og håndværkere i 1984 – ikke var opført i overensstemmelse med forskrifterne, da selskabet hverken vidste eller burde have været bekendt med overtrædelsen af bygningsreglementet. Højesteret lagde endvidere til grund, at selskabet ikke var bekendt med, at nogen trængte ind og færdedes på taget, og at selskabet heller ikke af anden grund havde haft anledning til at undersøge, om taget var sikret mod gennemtrædning. Selskabet var derfor heller ikke som ejer af ejendommen erstatningsansvarlig for A’s tilskadekomst.

Herefter stadfæstede Højesteret landsrettens frifindelse af Middelfart Shipping A/S.

A havde for begge instanser fået fri proces til at føre sagen.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 13-01-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk