Hop til indhold
Højesteret

Selskab under konkurs havde krav mod den tidligere ejer og direktør 
07-01-2011 

Sag 272/2008
 

Dom afsagt den 7. januar 2011.

 

Lauridsen Consulting ApS (tidligere Abtek International ApS) og
Leif Lauridsen
mod
Abtek Food Processing Equipment ApS under konkurs

 

Leif Lauridsen stiftede i 2000 Abtek Food Procession Equipment ApS (Abtek) og blev selskabets direktør og bestyrelsesmedlem. I 2003 stiftede han Abtek International ApS, som han også blev direktør for og bestyrelsesmedlem i. Abtek gik konkurs i august 2004.

For Højesteret var det spørgsmålet, om Leif Lauridsen i 2000/2001 kunne anses at have ydet et lån til selskabet som et såkaldt ansvarligt lån og i givet fald, om det havde været berettiget at lade lånet indfri i 2003. Det var desuden spørgsmålet, om konkursboet havde et krav mod Abtek International og/eller Leif Lauridsen i anledning af, at produktionsaktiver var blevet overdraget fra Abtek til Abtek International i maj og juli 2004.

Højesteret tiltrådte, at det ved anførslen i Abteks årsregnskab for 2001 af, at Leif Lauridsen havde ydet selskabet ”ansvarlig lånekapital” var givet selskabets kreditorer et bindende løfte om, at der var ydet selskabet et efterstillet lån. Lånet var på et tidspunkt, hvor selskabet var i en usikker økonomisk stilling på grund af vanskeligheder med fortsat drift, uden forudgående tilkendegivelse og inden offentliggørelsen af årsrapporten for 2002, hvori den ansvarlige lånekapital ikke var vist, blevet indfriet med midler opnået ved salg af selskabets værdipapirer. I al fald under disse omstændigheder var Leif Lauridsen forpligtet til at tilbagebetale det indfriede beløb på 1.120.800 kr. til konkursboet. Højesteret tiltrådte endvidere, at produktionsaktiverne var 203.350 kr. mere værd end den faktisk opnåede pris, og at der heri lå et omstødeligt gavemoment. Leif Lauridsen havde handlet erstatningspådragende i forhold til kreditorerne ved som anpartshaver og direktør i Abtek at have solgt aktiverne til underpris, hvorfor han sammen med Abtek International skulle erstatte konkursboets tab.

Landsretten var nået til samme resultat.  

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk