Hop til indhold
Højesteret

Selskabets ledelse var erstatningsansvarlig for betaling af sagsomkostninger 
19-01-2018 

Sag 80/2017
 

Dom afsagt den 19. januar 2018

 

Van der Boom Holding B.V.
mod
Erhvervsstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen og
Forsvarsministeriet

 

Selskabets ejer og ledelse var erstatningsansvarlig for ubetalte sagsomkostninger til modparten.

Et moderselskab var eneejer og leder af et datterselskab, som var ude af stand til at betale sagsomkostninger i en sag om ½ milliard kroner, som datterselskabet havde tabt.

Højesteret fandt indledningsvist, at datterselskabet ikke var et tomt processelskab oprettet med henblik på omgåelse af retsplejelovens regler om sagsomkostninger, og at det ikke havde været uforsvarligt at anlægge den oprindelige sag i 2007.

Herefter fandt Højesteret, at det fra 2009, hvor der ikke længere var erhvervsmæssig aktivitet i datterselskabet, var klart for ledelsen, at datterselskabet ikke ville være i stand til at betale de omkostninger, der var forbundet med retssagen. Ved at indgå en procesfinansieringsaftale, der kun dækkede egne udgifter, og samtidig nedlægge en påstand om betaling af 559 mio. kr. handlede moderselskabet ansvarspådragende og skulle derfor betale sagsomkostninger til modparten.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk