Hop til indhold
Højesteret

Selskab berettiget til fradrag af moms i forbindelse med handel med mobiltelefoner 
05-07-2010 

Sag 207/2006
 

Dom afsagt den 5. juli 2010.

Skatteministeriet
mod
Brightpoint Europe A/S (tidligere Fleggaard Indkøb A/S) og
Brightpoint Sweden AB (tidligere Mobilpartner i Sverige AB)

Selskab berettiget til fradrag af moms i forbindelse med handel med mobiltelefoner

Fleggaard Indkøb A/S købte i slutningen af 1990’erne mobiltelefoner gennem to handelskæder, der startede med selskaber i henholdsvis Luxembourg og Tyskland, og via forskellige svenske selskaber endte hos Mobilpartner AB i Sverige, der solgte til Fleggaard Indkøb i Danmark. Mobiltelefonerne blev transporteret direkte fra de oprindelige sælgere til Fleggaard Indkøb. Mobilpartner AB, der var et datterselskab af Fleggaard Indkøb, betalte 25 % moms til de svenske sælgere, svarende til knap 40 mio. kr., men fik afslag på momsfradrag i Sverige, fordi de svenske sælgere ikke havde afregnet moms til de svenske myndigheder, og fordi myndighederne antog, at handlerne var undergivet dansk momspligt. Mobilpartner og Fleggaard Indkøb ønskede herefter at angive og afregne momsen i Danmark.

Tvisten for Højesteret var, om mo­biltelefonerne kunne anses for leveret gennem de anførte handels­kæder, således at første led af hver han­delskæde ville være momsfri EU-handler, mens de øvrige handler vil være momspligtige i Danmark, eller om Fleggaard Indkøb måtte anses for at have købt mobiltelefonerne di­rekte fra de oprindelige sælgere, således at handlen ville være en momsfri EU-handel. Hvis det sidste var tilfældet, ville selskaberne ikke have ret til momsfradrag. Hvis handlerne blev anset for kædehandler, ville Mobilpartner og Fleggaard Indkøb som udgangspunkt have fradragsret for den betalte moms, dog skulle der yderligere ta­ges stilling til, om selskaberne – fordi de vidste eller burde vide at leveringsstedet var i Danmark, og at der derfor ikke skulle være betalt svensk moms – ikke havde ret til at berigtige de oprin­delige momsangivelser.

Højesteret kom frem til, at hvert led i handelskæden faktisk rådede over telefo­nerne ved som ejer at videresælge dem, og at der derfor var sket levering, hvorfor handlerne var sket som kædehandler. Handlerne var derfor, bortset fra det første led af kæden, alle momspligtige i Danmark.

Højesteret kom videre frem til, at Mobilpartner og Fleggaard Indkøb havde ret til at berigtige de oprindelige momsangivelser. Højesteret udtalte, at denne ret ikke afhænger af god eller ond tro med hensyn til leveringsstedet. Mobilpartner og Fleggaard Indkøb havde derfor fradragsret for den betalte moms.

Landsretten var nået til samme resultat. 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk