Hop til indhold
Højesteret

Samvær med ikke-biologisk forælder 
17-12-2014 

Sag 137/2014
 

Kendelse afsagt 12. december 2014

 

A
mod
B

 

Ikke hjemmel til at fastsætte samvær med tidligere stedfar, når barnet bor med begge sine biologiske forældre

Moderen, A, og stedfaren, B, levede sammen fra 2004 til 2012, i hvilken periode B fungerede som far for A’s biologiske datter, C, skønt han ikke var barnets biologiske far.

Efter samlivsophævelsen indgik A og B en aftale om samvær med C og parternes fælles søn D. For C’s vedkommende blev aftalen indgået i henhold til forældreansvarslovens § 20, idet C’s biologiske far på dette tidspunkt var ukendt. 

A fandt efterfølgende C’s far, E, som underskrev en omsorgs- og ansvarserklæring vedrørende C, og A, C og D flyttede ind hos E og dennes børn.

Statsforvaltningen afslog A’s anmodning om at ophæve samværsordningen med B, men ændrede samværets omfang. Afgørelsen herom blev truffet efter en analogi af forældreansvarslovens § 20, og afgørelsen blev senere fulgt op af en aftale mellem A og B om den nærmere tilrettelæggelse af samværet.

Da C ikke blev udleveret til samvær, bad B fogedretten om bistand til tvangsfuldbyrdelse af samværet.

Fogedretten nægtede at fremme sagen med henvisning til, at der ikke var hjemmel til en samværsordning som den omhandlede. Landsretten hjemviste sagen til fogedretten til stillingtagen til, om der kunne ske tvangsfuldbyrdelse ved tvangsbøder.

Højesteret udtalte, at betingelserne for at fastsætte samvær efter forældreansvarslovens § 20, stk. 1, eller § 20, stk. 2, ikke var opfyldt. Da barnet boede sammen med begge sine forældre, havde der endvidere ikke været grundlag for at fastsætte samvær for B efter en analogi af forældreansvarslovens § 20.

Højesteret tiltrådte derfor, at B’s anmodning om tvangsfuldbyrdelse ikke kunne tages til følge, og stadfæstede fogedrettens kendelse.

 Læs hele kendelsen

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk