Hop til indhold
Højesteret

Samlet behandling af sager / kumulation 
31-03-2015 

Sag 254/2014
 

Kendelse afsagt den 27. marts 2015   

 

A/S Arbejdernes Landsbank
mod
Skatteministeriet

 

Der var truffet afgørelse om samlet behandling af to sager, ikke om kumulation

Skatteministeriet indbragte i august 2013 en kendelse afsagt af Landsskat­teretten, hvorved A/S Arbejdernes Landsbank fik medhold i, at banken kunne fradrage løn­omkostninger. Byretten henviste sagen til behandling ved landsretten.

Skatteministeriet indbragte derefter i januar 2014 en kendelse afsagt af Landsskat­teretten, hvorved Lån & Spar Bank A/S fik medhold i, at banken kunne fradrage lønomkost­ninger. Skatteministeriet oplyste landsretten om, at man havde ind­bragt sagen vedrørende Lån & Spar Bank A/S for byretten, og at der var anmodet om, at sa­gen skulle henvises til landsretten, idet sagen vedrørte samme juridiske problemstilling som sagen mod A/S Arbejdernes Landsbank. Skatteministeriet oplyste endvidere, at man ved byretten subsidiært havde gjort gældende, at sagerne skulle kumuleres ved landsretten.

Byretten henviste i juni 2014 sagen mod Lån & Spar Bank A/S til behand­ling ved landsretten, hvorefter landsretten traf afgørelse om samlet behandling af sagerne. Landsretten skrev dog i afgørelsen, at Skatteministeriets anmodning om kumulation blev taget til følge.

Højesteret kom frem til, at landsretten havde truffet afgørelse om samlet behandling af sagerne, hvilket ikke kunne indbringes for Højesteret.

Højesteret afviste derfor kæresagen.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk