Hop til indhold
Højesteret

Samfundstjeneste for simpel restaurationsvold 
13-04-2016 

Sag 183/2015
 

Dom afsagt den 13. april 2016

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Dom for simpel restaurationsvold gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste

T var i landsretten fundet skyldig i på en natklub at have tildelt en kvinde et knytnæveslag i ansigtet efter en uoverensstemmelse med hende. Han var endvidere fundet skyldig i umiddelbart herefter at have tildelt kvindens veninde to  slag i ansigtet, da hun henvendte sig til ham. Landsretten havde udmålt straffen til fængsel i 60 dage.

Sagen angik for Højesteret spørgsmålet om strafudmålingen, samt om straffen skulle gøres betinget evt. med vilkår om samfundstjeneste.

Højesteret fandt straffen på fængsel i 60 dage passende fastsat, men at der var grundlag for at gøre straffen betinget med vilkår om samfundstjeneste, jf. lov nr. 152 af 18. februar 2015 om ændring af straffeloven mv. Højesteret lagde vægt på, at T var ustraffet, at der var tale om simpel restaurationsvold efter en forudgående uoverensstemmelse med den ene af de forurettede, og at volden alene havde medført begrænsede skader. Henset til karakteren af den udøvede vold og T’s alder var der ikke grundlag for at gøre straffen betinget uden vilkår om samfundstjeneste.    

Højesteret ændrede herefter landsrettens dom, således at straffen blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk