Hop til indhold
Højesteret

Samarbejdsaftale var ikke indgået eller stiltiende accepteret 
16-06-2010 

Sag 151/2007
 

Dom afsagt den 16. juni 2010.

 

Nordjysk Lift A/S
mod
VMC Pitzner A/S

 

Samarbejdsaftale var ikke indgået eller stiltiende accepteret

Efter ophør af et samarbejde i perioden fra 1999 til 2002 mellem Nordjysk Lift og VMC Pitzner opstod der uenighed om opgørelsen af parternes økonomiske mellemværende, herunder om hvorledes der skulle forholdes med hensyn til fordeling af kunder i distrikt Nordjylland. VMC Pitzner havde den 25. juni 2001 fremsendt en ajourført samarbejdsaftale til Nordjysk Lift, hvori et samarbejde mellem parterne blev nærmere beskrevet.

Højesteret fandt det ikke godtgjort, at parterne i sommeren 2001 indgik den ajourførte samarbejdsaftale, da en betingelse i aftalen om accept fra VMC Pitzners bestyrelse ikke var opfyldt. Højesteret fandt det endvidere ikke godtgjort, at VMC Pitzner stiltiende havde accepteret at være forpligtet af samarbejdsaftalen. Højesteret anførte herved, at det punkt i aftaleudkastet, der angik distrikt Nordjylland, ikke blev gennemført ved den forudsatte navngivelse af de kunder, som VMC Pitzner fortsat havde ret til at udleje til. Parternes rettigheder vedrørende Nordjylland blev således ikke fastlagt. Det kunne endvidere ikke lægges til grund, at Nordjysk Lift påberåbte sig rettigheder vedrørende Nordjylland førend ved et brev af 24. april 2002. Dette brev besvarede VMC Pitzner samme dag samt ved en kreditnota af 31. maj 2002 uden at omtale spørgsmålet om Nordjylland. Nordjysk Lift foretog sig imidlertid ikke yderligere, men rejste først sit krav som et modkrav under sagen for landsretten.

Nordjysk Lift kunne derfor ikke med henvisning til samarbejdsaftalen kræve erstatning eller kompensation for krænkelse af rettigheder vedrørende distrikt Nordjylland eller for tilsidesættelse af en forpligtelse til ved indlejning i Jylland at spørge Nordjysk Lift først. Endvidere var der ikke anført omstændigheder vedrørende disse forhold, som kunne begrunde, at Nordjysk Lift havde krav på kompensation uden for kontrakt.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk