Hop til indhold
Højesteret

Samarbejde var ikke omfattet af handelsagentloven 
09-05-2018 

39/2017
 

Kendelse afsagt 8. maj 2018   

 

Telekæden A/S
mod
Telia Danmark, filial af Telia Nättjänster Norden AB Sverige

 

Det var ikke godtgjort, at det dominerende element i samarbejdet var salg af mobiltelefoner

Telekæden og Telia havde i årene fra 2001 til 2011 et samarbejde om salg af mobiltelefoner og abonnementer, hvor Telekæden solgte mobiltelefoner, som blev leveret fra Telia, og formidlede tegning af mobilabonnementer hos Telia. Sagen drejede sig om, hvorvidt samarbejdet var omfattet af handelsagentloven. Det var afgørende for anvendelsen af handelsagentloven, om salget af mobiltelefoner og ikke tegning af abonnementer måtte anses for det dominerende element i samarbejdet.

Højesteret fandt det ikke godtgjort, at værdien af mobiltelefoner oversteg værdien af abonnementet i den periode, hvor kunderne gennemsnitligt beholdt abonnementet. Højesteret fandt, at parternes økonomiske interesser hovedsageligt knyttede sig til salget af abonnementer, idet det var abonnementerne, som Telekæden fik provision ud fra og bonus på baggrund af. På den baggrund fandt Højesteret det ikke godtgjort, at det dominerende element i parternes samarbejde var salg af mobiltelefonerne, og derfor var samarbejdet ikke omfattet af handelsagentloven.

Landsretten var kommet til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk