Hop til indhold
Højesteret

Salærklage fra advokat beskikket for en erstatningssøgende afvist 
04-02-2010 

Sag 301/2009
 Salærklage fra advokat beskikket for en erstatningssøgende afvist

 

Kendelse afsagt den 2. februar 2010.

Anklagemyndigheden
mod
T m.fl.

Salærklage fra advokat beskikket for en erstatningssøgende afvist

Under landsrettens behandling af en straffeankesag om brandstiftelse blev advokat A beskikket som bistandsadvokat for B med henblik på fremsættelse af krav på erstatning i anledning af brandstiftelsen i naboejendommen til hendes lejlighed.

Advokat A kærede landsrettens salærafgørelse til Højesteret med påstand om forhøjelse.

Højesteret udtalte, at landsrettens afgørelser om fastsættelse af advokatsalær i straffeankesager kun kan kæres til Højesteret med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, uanset om advokaten er forsvarer for tiltalte eller bistandsadvokat for forurettede. Da en sådan tilladelse ikke forelå, afvistes kæremålet.


Læs hele kendelsen  

Til top Sidst opdateret: 04-02-2010 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk