Hop til indhold
Højesteret

Salg af T-shirt ikke i strid med god markedsføringsskik 
06-10-2011 

Sag 102/2009

Dom afsagt den 6. oktober 2011.

Rebecca Mode ApS
mod
J. Nørgaard A/S

Salg af T-shirt ikke i strid med god markedsføringsskik

J. Nørgaard havde siden 1972 produceret og markedsført T-shirten ”Nørgaard paa Strøget no. 101” (No. 101). I 2001 påbegyndte Rebecca Mode markedsføringen af T-shirten ”Heart Beat Style Drop Needle” (Heart Beat), som ligesom T-shirten No. 101, havde lange ær­mer, rou­leauer på ærmer og hals og var strikket med ”drop needle” teknik. J. Nørgaard gjorde gæl­dende, at T-shirten Heart Beat var en efterligning af T-shirten No. 101, og at markedsfø­ringen var i strid med ophavsretsloven og markedsføringsloven.

Højesteret fandt, at T-shirten No. 101 ikke kunne anses for be­skyttet af ophavsretsloven, men at den havde den til markedsfø­ringsretlig beskyttelse for­nødne adskillelsesevne.

Højesteret udtalte, at T-shirten No. 101 var en frembringelse af betydelig enkelhed og ude­lukkende bestod af velkendte design- og formelementer. En sådan vare var – selv om den var velkendt – efter markedsføringslovens § 1 kun beskyttet mod slaviske efterligninger, og hvad der måtte side­stilles hermed, jf. herved Højesterets domme i Ugeskrift for Retsvæsen 2004 s. 737 og s. 1302. T-shirten Heart Beat adskilte sig på en række punkter fra T-shir­ten No. 101, herunder ved, at den var fremstillet ved flad­bords­tilskæring og ikke ved rundstrik (drapering), at den var fremstillet af et tykkere og tun­gere bomuldsstof, og at den – sammenhængende med disse forskelle – havde en anden, min­dre kropsnær, pasform og var mindre transparent. Desu­den havde T-shirten Heart Beat en mindre halsudskæring.

Højesteret fandt, at disse forskelle havde en sådan betydning, at der – uanset den væsentlige overordnede lighed mellem de to T-shirts – ikke kunne siges at foreligge en slavisk efterlig­ning, eller hvad der måtte sidestilles hermed. Rebecca Mode havde herefter ikke handlet i strid med god markedsføringsskik ved at markedsføre sin T-shirt, og J. Nørgaard blev pålagt at betale 700.000 kr. i erstatning i anledning af et nedlagt fogedforbud. (Dissens).

Sø- og Handelsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 06-10-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk