Hop til indhold
Højesteret

Salær til beskikket forsvarer 
12-11-2014 

Sag 157/2014
 

Kendelse afsagt 6. november 2014

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Ikke grundlag for at forhøje det fastsatte salær

I en narkotikasag med tre tiltalte var T i byretten blevet idømt 5 års fæng­sel. Under ankesagen blev advokat A beskikket som ny forsvarer for tiltalte. Der var afsat seks hele retsdage til hovedforhandlingen i landsretten, hvoraf der blev gjort brug af fem dage af skiftende længde. Der blev afsagt dom i et særskilt retsmøde. Der var endvidere en skriftlig fristforlængelse, syv arrestbesøg samt køretid. Landsretten tillagde advokat A et salær på 88.200 kr. med tillæg af moms og kørselsgodtgørelse. Sagen for Højesteret angik fastsættelsen af salæret.

Højesteret udtalte, at salær til en beskikket forsvarer i en straffesag skal fastsættes med udgangspunkt i de vejledende salærtak­ster og med hensyntagen til det opnåede resultat, sagens beskaffenhed og arbejdets omfang. Da salæret var fastsat i overensstemmelse hermed, havde Højesteret ikke grundlag for at tilsidesætte landsrettens skøn og forhøje det tilkendte salær.

Læs hele kendelsen

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk