Hop til indhold
Højesteret

Salær til beskikket forsvarer 
26-06-2015 

Sag 229/2014
 

Kendelse afsagt 26. juni 2015.


Anklagemyndigheden
mod
T


Ikke grundlag for at forhøje det fastsatte salær

Advokat Ole Bjørn Christensen var beskikket som forsvarer for T, som i byretten blev idømt 40 dages fængsel. I forbindelse med ankesagen aflagde forsvareren et besøg hos T, der sad varetægtsfængslet i en anden sag end den, hvori han var beskikket. Hovedforhandlingen i ankesagen varede ca. en time.

Landsretten tillagde forsvareren salær med 3.300 kr.+ moms for deltagelse i hovedforhandlingen samt 5.715,80 kr. + moms i godtgørelse for køretid og kilometergodtgørelse til hovedforhandlingen. Forsvareren havde anmodet om at få tillagt salær med 4.900 kr. + moms for hovedforhandlingen, 5.715,80 kr. + moms i godtgørelse for køretid og kilometergodtgørelse i forbindelse med hovedforhandlingen, 1.400 kr. + moms for det afholdte fængselsbesøg, 3.425,75 kr. + moms for køretid og kilometergodtgø­relse i forbindelse med fængselsbesøget, og 825 kr. + moms for telefonsamtaler med klienten.

Sagen for Højesteret angik fastsættelsen af salæret.

Højesteret udtalte, at salær til en beskikket forsvarer i en straffesag skal fastsættes med udgangspunkt i de vejledende salærtak­ster og med hensyntagen til det opnåede resultat, sagens beskaffenhed og arbejdets omfang. Da salæret var fastsat i overensstemmelse hermed, herunder også for så vidt angik fængselsbesøget, hvis afhol­delse efter de oplyste omstændigheder ikke kunne anses for rimelig begrundet, havde Højesteret ikke grundlag for at tilsidesætte landsrettens skøn og forhøje det tilkendte salær.


 Læs hele kendelsen 

Til top Sidst opdateret: 29-06-2015 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk