Hop til indhold
Højesteret

Salær til beskikket forsvarer 
01-11-2018 

Sag 45/2018
 

Kendelse afsagt 31. oktober 2018

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Forsvarer, der var beskikket ved landsretten, tilkendt salær og kørselsgodtgørelse for rejse i forbindelse med arrestbesøg inden for den retskreds, hvor forsvareren havde kontor

Advokat A, der af landsretten blev beskikket som forsvarer for T, aflagde, mens sagen verserede for landsretten, fire arrestbesøg hos T.

Ved ankesagens afslutning tillagde landsretten advokat A salær og kørselsgodtgørelse, men med henvisning til retsplejelovens § 333, stk. 1, 2. pkt., ikke for advokatens befordring i forbindelse med arrestbesøgene, idet arresten lå i den retskreds, hvor advokaten havde kontor.

Højesteret fandt, at den dagældende bestemmelse i retsplejelovens § 333, stk. 1, 2. pkt., gjaldt ved antagelse af en advokat ved en byret, og at salæret til advokat A som beskikket forsvarer ved landsretten derfor måtte fastsættes efter bestemmelsen i retsplejelovens § 741, stk. 1, 1. pkt.

Herefter, og da de pågældende rejseudgifter var afholdt med føje, forhøjede Højesteret advokat A’s salær og kørselsgodtgørelse.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk