Hop til indhold
Højesteret

Sagsomkostningsbeløb forhøjet 
15-01-2018 

Sag 139/2017
 

Dom afsagt den 15. januar 2018

 

Frese A/S
mod
FlowCon International ApS

 

Den tabende part i en forbudssag skulle dække den vindende parts udgifter til sikkerhedsstillelse i form af en bankgaranti

Appellanten havde i 2008 fået nedlagt et fogedforbud overfor indstævnte mod en sikkerhedsstillelse på 10 mio. kr. Appellanten stillede sikkerheden i form af en bankgaranti. Under anke af justifikationssagen gjorde appellanten gældende, at selskabets udgifter på godt 1,1 mio. kr. til bankgarantien skulle indgå ved landsrettens omkostningsafgørelse. Landsretten pålagde indstævnte at betale 85.000 kr. i sagsomkostninger for landsretten. Højesteret vurderede, at de 85.000 kr. måtte anses for tilkendt til dækning af appellantens rimelige udgifter til advokatbistand for landsretten.

Højesteret fastslog, at udgiften til bankgarantien som udgangspunkt havde været nødvendig for sagens forsvarlige førelse. Udgiftens størrelse skyldtes navnlig sagens langstrakte forløb. Der var ikke forelagt oplysninger, som gav grundlag for at antage, at det langvarige forløb beroede på appellantens forhold, ligesom der ikke var oplyst andre omstændigheder, der gav grundlag for kun at erstatte udgiften delvis. Højesteret tog herefter appellantens betalingspåstand til følge og forhøjede de tilkendte sagsomkostninger for landsretten med et beløb svarende til udgiften ved bankgarantien.

Højesteret stadfæstede således landsrettens afgørelse om sagsomkostninger med den ændring, at sagsomkostningsbeløbet forhøjedes. 

 Læs hele dommen 

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk