Hop til indhold
Højesteret

Sagsomkostninger uden tillæg af moms til ikke-momsregistret part 
07-04-2015 

Sag 184/2014
 

Kendelse afsagt den 31. marts 2015

 

Tryg Forsikring A/S
mod
A
Biintervenient Danske Advokater

 

En ikke-momsregistreret part, der mødte ved ansat advokat, skulle ikke have moms af sagsomkostninger

A havde anlagt sag mod et forsikringsselskab med påstand om betaling af ca. 1,1 mio. kr. i anled­ning af en færdselsulykke. Sagen blev forligt, således at A skulle have udbetalt i alt 90.000 kr. Forsikringsselskabet, der ikke var momsregistreret, havde under sagen været repræsenteret af en ansat advokat. Sagen for Høje­steret drejede sig om, hvorvidt forsikringsselskabet i erstatning for sine udgifter til advokatbistand skulle tilkendes yderligere sagsomkostninger, og om dette skulle ske med eller uden tillæg af moms.

Højesteret fandt, at tillæg af moms til udgifterne til advokatbistand må forud­sætte, at den vin­dende part har haft en ikke-fradrags­beretti­get ­momsudgift til ad­vokat­bi­stand. Da forsikringsselskabet under retssagen havde været repræ­senteret af en ansat advokat og derfor ikke havde haft en ikke-fradragsberettiget momsudgift til advokatbistand, skulle selskabets ud­gif­ter til advokatbistand erstattes med et pas­sende beløb på 50.000 kr. uden til­læg af moms, jf. retsplejelovens § 316, stk. 1, 2. pkt.

Landsretten var nået til det samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk