Hop til indhold
Højesteret

Sagsomkostninger 
17-06-2014 

Sag 294/2013
 

Dom afsagt den 17. juni 2014

 

A
mod
Købstædernes Forsikring

 

Sagsomkostninger i hævet ankesag

Kort før den berammede hovedforhandling i landsretten af en ankesag om differenceerhvervsevnetabserstatning tog Købstædernes Forsikring bekræftende til genmæle over for A’s påstand. Hovedforhandlingen havde tidligere været omberammet som følge af sygdom hos advokaten for Købstædernes Forsikring. A, der havde betalt i alt 70.680 kr. i retsafgift for byret og landsret, blev af landsretten tilkendt 130.000 kr. i sagsomkostninger for byret og landsret.

Højesteret fastslog, at A som en del af sagsomkostningerne for byret og landsret skulle have dækket sin udgift til retsafgift. Henset til at der for landsretten havde været en betydelig forberedelse, skulle der ikke ske nedsættelse af normalsalæret til dækning af udgifter til advokatbistand som følge af, at sagen blev afsluttet inden hovedforhandlingen i landsretten. I overensstemmelse med A’s principale påstand blev A herefter tilkendt 208.180 kr. i sagsomkostninger for byret og landsret, hvoraf 70.680 kr. var til dækning af retsafgifter og 137.500 kr. var til dækning af udgifter til advokatbistand. For Højesteret, hvor sagen alene omfattede landsrettens sagsomkostningsafgørelse, blev A tilkendt 28.280 kr. i sagsomkostninger, hvoraf 3.280 kr. var til dækning af retsafgift og 25.000 kr. var til dækning af advokatudgifter.

Dommen er en ændring af landsrettens afgørelse.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk