Hop til indhold
Højesteret

Sagsomkostninger i sag om fortolkning af et testamente 
22-11-2011 

sag 370/2010

Dom afsagt torsdag den 17. november 2011.

A og B
mod
C

Sagsomkostninger i sag om fortolkning af et testamente

A og B havde anlagt sag mod C med påstand om, at hele arven efter D skulle tilkomme dem, mens C mente, at hun var berettiget til hele arven. Landsretten bestemte, at de hver især skulle arve halvdelen og ophævede omkostningerne for begge retter. A og B indbragte omkostningsafgørelsen for Højesteret og krævede, at C skulle betale omkostninger til dem. A og B gjorde gældende, at C for landsretten havde krævet sig tillagt den fulde arv. De havde derfor som den vindende part krav på få dækket deres omkostninger ved sagen. C gjorde gældende, at hun allerede i forbindelse med bobestyrerens behandling af boet havde tilkendegivet, at hun kunne acceptere, at boet deltes ligeligt mellem hende og A og B. A og B havde således ikke vundet sagen, da resultatet heraf lige så vel kunne være opnået uden proces.

Højesteret fandt, at hver af parterne for en del havde tabt og for en del vundet sagen. Højesteret tiltrådte herefter, at landsretten i medfør af retsplejelovens § 313, stk. 1 havde bestemt, at ingen af parterne skulle betale sagsomkostninger til modparten.  

Landsrettens afgørelse blev hermed stadfæstet.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 22-11-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk