Hop til indhold
Højesteret

Sagsomkostninger i omsætningssag 
19-02-2015 

Sag 211/2014
 

Kendelse afsagt 19. februar 2015


Anklagemyndigheden
mod
T


T blev pålagt at betale sagsomkostninger for landsretten i en sag om omsætning af tysk dom

T blev den 16. september 2010 ved Landsretten i Berlin idømt 2 år og 9 måneders fængsel for overtrædelse af den tyske lov om euforiserende stoffer. T ønskede at afsone straffen i Danmark, og sagen blev indbragt for byretten med henblik på omsætning af straffen. Byretten omsatte den tyske dom til fængsel i 2 år og 9 måneder og bestemte endvidere, at statskassen skulle betale sagens omkostninger. T ankede dommen til formildelse. Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Højesteret kom frem til, at domfældte i en eventuel ankesag kan pålægges at betale sagens omkostninger for landsretten.

Landsretten var nået til det samme resultat


  Læs hele kendelsen 

Til top Sidst opdateret: 23-02-2015 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk