Hop til indhold
Højesteret

Sagsomkostninger ikke ophævet 
25-09-2012 

Sag 125/2011

afsagt den 25. september 2012.

Rohde Nielsen A/S
mod
Naturstyrelsen og
Natur- og Miljøklagenævnet

 

Ikke grundlag for at fravige udgangspunktet om at den tabende part skal betale sagsomkostninger til modparten og ophæve sagsomkostningerne for landsret og Højesteret

Rhode Nielsen A/S tabte for landsretten en sag og ankede den derefter til Højesteret. Anken blev imidlertid hævet bortset fra en påstand om ophævelse af sagsomkostningerne for såvel landsretten som Højesteret.

Højesteret udtalte, at der ikke forelå omstændigheder, som gav anledning til at fravige udgangspunktet om, at den tabende part skal betale sagsomkostninger til modparten. Der var derfor ikke grundlag for at ophæve sagsomkostningerne hverken for landsretten eller Højesteret. 

Sagsomkostningerne for Højesteret blev fastsat skønsmæssigt under hensyn til bl.a. værdien af den hævede ankesag og til, at spørgsmålet om sagsomkostninger havde nødvendiggjort en relativ omfattende sagsbehandling for de indstævnte.  

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom.

Læs hele dommen.

Til top Sidst opdateret: 25-09-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk