Hop til indhold
Højesteret

Sagsomkostninger i kæresag vedrørende en umiddelbar fogedforretning 
17-09-2014 

Sag 112/2014
 

Kendelse afsagt den 12. september 2014   

 

Great Greenland A/S
mod
North Atlantic Fur Group ApS

 

Sagsomkostninger skulle fastsættes med udgangspunkt i arbejdets omfang

Sagen drejede sig om fastsættelse af sagsomkostninger i et kæremål for landsretten vedrørende en umiddelbar fogedforretning. N havde hævet kæremålet og taget bekræftende til genmæle over for G’s påstand i kontrakæren. G påstod sagsomkostninger tilkendt efter taksterne for proceduresager og opgjorde sagens værdi til ca. 28,8 mio. kr. G havde for landsretten udarbejdet i alt otte processkrifter, mens N havde udarbejdet i alt fire processkrifter. Landsretten bestemte, at N i kæresagen skulle betale 15.000 kr. i sagsomkostninger til G.

Højesteret udtalte, at der ved fastsættelsen af sagsomkostninger i en kæresag vedrørende en umiddelbar fogedforretning må tages udgangspunkt i arbejdets omfang. Endvidere kan der tages hensyn til sagens karakter og betydning samt det opnåede resultat. Efter en samlet vurdering forhøjede Højesteret herefter sagsomkostningerne til 40.000 kr.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk