Hop til indhold
Højesteret

Sagsomkostninger i en sluttet sag 
22-01-2019 

Sag 118/2018
 

Kendelse afsagt den 21. januar 2019   

A
og
B
mod
Advokatnævnet


Tilkendelse af sagsomkostninger i en sluttet sag var berettiget

Ved beslutning af 10. oktober 2017 afviste Københavns Byret de sager, som A og B havde anlagt mod Advokatnævnet. Københavns Byret traf i den forbindelse ikke afgørelse om sagsomkostninger.

Efter anmodning af 23. oktober 2017 fra Advokatnævnets advokat bestemte Københavns Byret ved beslutning af 1. november 2017, at A og B hver skulle betale 4.000 kr. i sagsomkostninger til Advokatnævnet.

Højesteret udtalte, at byretten var berettiget til at omgøre sin beslutning om at slutte sagerne og tage stilling til påstanden om tilkendelse af sagsomkostninger, jf. principperne i retsplejelovens § 222.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk