Hop til indhold
Højesteret

Sagsomkostninger i en sag uden økonomisk værdi 
09-10-2012 

Sag 156/2011
 

Dom afsagt den 3. oktober 2012.

 

De Samvirkende Købmænd (DSK)
mod
Natur- og Miljøklagenævnet

 

Udgifter til dækning af syn og skøn og advokatbistand forhøjet

 

De Samvirkende Købmænd (DSK) havde i landsretten vundet en sag mod Natur- og Miljøklagenævnet. Landsretten havde tilkendt DSK 200.000 kr. i sagsomkostninger, heraf 100.000 kr. til delvis dækning af udgifter til syn og skøn samt ca. 100.000 kr. i advokatsalær. Sagen for Højesteret angik alene spørgsmålet om fastsættelse af sagsomkostninger.

 

Højesteret udtalte, at udgifter til syn og skøn skal erstattes fuldt, forudsat at udgifterne har været nødvendige til sagens forsvarlige udførelse. Da spørgsmålene i syns- og skønstemaet ikke gik videre end, hvad der på tidspunktet for udgiftens afholdelse kunne anses for nødvendigt, skulle Natur- og Miljøklagenævnet dække DSK’s udgifter på 215.000 kr. til syn og skøn fuldt ud.

 

Højesteret udtalte endvidere, at udgifter til dækning af advokatbistand i sager uden økonomisk værdi skal fastsættes under hensyntagen til sagens betydning, karakter og omfang. Efter en samlet vurdering bestemte Højesteret, at beløbet til dækning af udgifter til advokatbistand skulle forhøjes med 150.000 kr.

 

Højesteret ændrede med dommen landsrettens afgørelse.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk