Hop til indhold
Højesteret

Sagsomkostninger for landsretten forhøjet 
18-08-2011 

Sag 8/2009

Dom afsagt den 16. august 2011.

Peter Frederiksen
Kristine Bendtsen
mod
Annie Hansen

Sagsomkostninger for landsretten forhøjet i sag om tilskødning af fast ejendom samt erstatning

I en sag om, hvorvidt Annie Hansen (A) var bundet af en aftale om at sælge sin ejendom beliggende på Frederiksberg til Peter Frederiksen og Kristine Bendtsen (I), og hvorvidt hun herudover skulle betale forskellige erstatningsbeløb som følge af manglende opfyldelse af aftalen, havde Vestre Landsret ophævet sagens omkostninger, men dog tilkendt I 7.800 kr. til delvis dækning af retsafgifter. Ved byretten havde I fået medhold i deres påstand om tilskødning af ejendommen og fået delvis medhold i de nedlagte erstatningspåstande. A havde for landsretten nedlagt påstand om frifindelse, men havde frafaldet denne påstand ved hovedforhandlingens begyndelse. Ved landsrettens dom stadfæstedes byrettens afgørelse om tilskødning, mens I fik delvis medhold i de nedlagte erstatningspåstande, dog således, at A blev tilpligtet at betale et større beløb end ved byrettens dom.   

I nedlagde for Højesteret påstand om ændring af landsrettens afgørelse om sagsomkostninger således, at A skulle betale et skønsmæssigt fastsat beløb i sagsomkostninger for landsretten. A påstod stadfæstelse af afgørelsen om sagsomkostninger for landsretten.

Højesteret fandt, at A, der i landsretten alene havde haft fri proces til en påstand om stadfæstelse af byrettens dom, i sagsomkostninger for landsretten skulle betale et skønsmæssigt fastsat beløb på 40.000 kr., således at I modtog dette beløb ud over det beløb på 7.800 kr., som efter landsrettens dom skulle betales af statskassen.

Højesteret lagde herved vægt på, at A for landsretten indtil hovedforhandlingens begyndelse i det hele påstod frifindelse, herunder for påstanden om tilskødning af ejendommen. Dette måtte tages i betragtning ved fastsættelsen af sagsomkostninger for landsretten.

Landsretten var kommet til et andet resultat.  

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 18-08-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk