Hop til indhold
Højesteret

Sagsomkostninger 
20-09-2016 

Sag 144/2016
 

Kendelse afsagt den 19. september 2016    

 

A og B
mod
Ringkøbing-Skjern Kommune

 

Rekvirenter af udenretligt syn og skøn blev pålagt at betale sagsomkostninger til modparten

A og B konstaterede i 2013/2014 vandindtrængen på deres ejendom. A og B mente, at

Ringkøbing-Skjern Kommune kunne være ansvarlig for vandindtrængningen, og de indgav derfor en anmodning om isoleret bevisoptagelse. Efter fremkomsten af to skønserklæringer oplyste A og B ikke at ville anlægge sag imod kommunen og gjorde gældende, at de ikke skulle betale sagsomkostninger i forbindelse med den isolerede bevisoptagelse, idet det ikke kunne udelukkes, at de kunne få medhold i, at kommunen var ansvarlig for vandindtrængningen.

Tvisten angik for Højesteret spørgsmålet om, hvorvidt A og B skulle betale sagsomkostninger til kommunen.

Højesteret fastslog, at spørgsmålet om betaling af sagsomkostningerne ved bevisoptagelsen bl.a. skulle afgøres under hensyn til, hvilken part der havde fået medhold i forhold til resultatet af bevisførelsen, og at der ikke ved de gennemførte syn og skøn var fremkommet oplysninger, som gav A og B grundlag for at gøre ansvar gæl­dende over for kommunen. A og B skulle således betale sagsomkostninger for by- og landsret, ligesom A og B blev pålagt at betale sagsomkostninger for Højesteret.

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens kendelse.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk