Hop til indhold
Højesteret

Sagsomkostninger 
04-04-2017 

Sag 213/2016
 

Kendelse afsagt den 4. april 2017   

 

ProLex Advokaterne ApS
mod
Ivan Mariussen

 

Fastsættelse af sagsomkostninger når den vindende part er et advokatselskab

Sagen angik, om ProLex Advokaterne ApS som den vindende part skulle tilkendes sædvanlige sagsomkostninger til dækning af udgifter til advokatbistand, når selskabet havde været repræsenteret af bl.a. en advokat, der var medejer af selskabet, eller om sagsomkostningerne i en sådan situation skulle fastsættes efter de principper, der gælder for selvmødere.

Højesteret fastslog, at selskabet skulle tilkendes sædvanlige omkostninger til dækning af udgifter til advokatbistand, og fandt ikke grundlag for at ændre byrettens udmåling af sagsomkostninger til dækning af denne udgift.

Landsretten var nået til et andet resultat. 

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk