Hop til indhold
Højesteret

Sagsomkostninger 
10-08-2012 

Sag 348/2011
 

Kendelse afsagt den 8. august 2012 

 

A
mod
Hudevad A/S

 

Sagsomkostninger i forligt sag

I en sag om godtgørelse for varigt mén, hvor A havde udtaget stævning mod Hudevad for 118.766 kr., indgik parterne et forlig om, at Hudevad til A skulle betale 37.600 kr. Sagen for Højesteret drejede sig om, hvorvidt A skulle tilkendes sagsomkostninger.

Højesteret anførte, at tvisten havde angået, både om der var grundlag for et krav om godtgørelse for mén, og hvad méngrad og godtgørelse i givet fald skulle udmåles til. Udgangspunktet var derfor, at der skulle tilkendes sagsomkostninger i forhold til det vundne beløb. Højesteret fandt, at der ikke forelå oplysninger om sådanne processkridt og ekstraomkostninger, som kunne føre til en fravigelse af dette udgangs­punkt og tilkendte A sagsomkostninger.

Højesteret ændrede dermed landsrettens kendelse.

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk