Hop til indhold
Højesteret

Sag skulle ikke afvises 
21-12-2012 

Sag 263/2012
 

Kendelse afsagt den 18. december 2012   

 

Europark A/S
mod
Lars Jermiin Frost

 

 

Sagsøgers advokat var udeblevet fra et retsmøde, men sagen skulle ikke afvises, da det ikke var bevist, at han havde været lovligt indkaldt.

 

I en sag i byretten om parkeringsafgifter var Europarks advokat udeblevet fra et retsmøde. Byretten oplyste, at advokaten var blevet indkaldt til mødet ved et brev, som var sendt med almindelig post. Byretten oplyste også at, at mødet var berammet efter telefonisk aftale med advokatens kontor. Advokaten nægtede at have modtage byrettens indkaldelse og afviste, at han eller andre på hans kontor havde aftalt berammelsen med byretten. Han havde derfor ikke vidst, at der var et retsmøde.

 

Byretten afviste sagen med henvisning til advokatens udeblivelse. Østre Landsret stadfæstede byrettens afvisning.

 

Højesteret udtalte bl.a., at en parts manglende fremmøde til et retsmøde kun kan tillægges udeblivelsesvirkning, hvis den pågældende har været lovligt indkaldt. Til lovlig indkaldelse ved almindeligt brev hører, at brevet er kommet frem til modtageren. Afgivelse til postbesørgelse af et brev kan ikke i sig selv udgøre fornødent bevis herfor. Navnlig med henvisning til, at advokaten havde nægtet at have modtaget byrettens brev med indkaldelsen, fandt Højesteret, at det var forkert, at sagen var blevet afvist.

 

Højesteret ophævede dermed Østre Landsrets kendelse og hjemviste sagen til fortsat behandling ved Retten i Glostrup.

 

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk