Hop til indhold
Højesteret

Sagsbehandlingstid i straffesager 
16-04-2012 

sag 349/2011 m.fl.

Sagsbehandlingstid i straffesager

6 domme afsagt den 16. april 2012

Sag 349/2011
Rigsadvokaten
mod
T1

Sag 11/2012
Rigsadvokaten
mod
T2

Sag 12/2012
Rigsadvokaten
mod
T3

Sag 13/2012
Rigsadvokaten
mod
T4

Sag 14/2012
Rigsadvokaten
mod
T5

Sag 16/2012
Rigsadvokaten
mod
T6

Kompensation for lang sagsbehandlingstid ved en byret

I 6 ukomplicerede færdselsstraffesager, der var blevet behandlet ved Retten i Glostrup efter domstolsreformen i 2007, var der som følge af bl.a. ressourceproblemer ikke sket berammelse og færdigbehandling af sagerne inden for rimelig tid.

De samlede sagsbehandlingstider fra sigtelse til dom i byretten havde således varieret fra ca. 1 år og 9 måneder til ca. 3 år.

Højesteret fastslog, at sagsbehandlingstiderne i alle 6 sager i så væsentligt omfang havde oversteget det rimelige, at de tiltalte skulle kompenseres herfor. Dette gjaldt, selv om der ikke måtte foreligge en krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Højesteret bestemte, at de tiltalte skulle kompenseres på den måde, at bøder op til 5.000 kr. skulle bortfalde, og at der alene skulle betales 50 % af den del af en bøde, der oversteg 5.000 kr. Statskassen skulle endvidere betale sagsomkostningerne.

Højesteret fastslog samtidig, at de hensyn, der begrunder færdselslovens regler om frakendelse af førerretten og kørselsforbud, er af en sådan karakter, at der ikke som følge af lang sagsbehandlingstid var grundlag for at ændre på afgørelserne herom.

Læs hele dom 349/2011 her

Læs hele dom 11/2012 her

Læs hele dom 12/2012 her

Læs hele dom 13/2012 her

Læs hele dom 14/2012 her

Læs hele dom 16/2012 her

 

Til top Sidst opdateret: 16-04-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk