Hop til indhold
Højesteret

Sagsbehandlingstid i straffesager 
16-04-2012 

Sagerne 349/2011, 11/2012, 12/2012, 13/2012, 14/2012 og 16/2012

6 domme afsagt 16. april 2012

Rigsadvokaten
mod
T1-T6

Kompensation for lang sagsbehandlingstid ved en byret

I 6 ukomplicerede færdselsstraffesager, der var blevet behandlet ved Retten i Glostrup efter domstolsreformen i 2007, var der som følge af bl.a. ressourceproblemer ikke sket berammelse og færdigbehandling af sagerne inden for rimelig tid.

De samlede sagsbehandlingstider fra sigtelse til dom i byretten havde således varieret fra ca. 1 år og 9 måneder til ca. 3 år. 

Højesteret fastslog, at sagsbehandlingstiderne i alle 6 sager i så væsentligt omfang havde oversteget det rimelige, at de tiltalte skulle kompenseres herfor. Dette gjaldt, selv om der ikke måtte foreligge en krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Højesteret bestemte, at de tiltalte skulle kompenseres på den måde, at bøder op til 5.000 kr. skulle bortfalde, og at der alene skulle betales 50 % af den del af en bøde, der oversteg 5.000 kr. Statskassen skulle endvidere betale sagsomkostningerne.

Højesteret fastslog samtidig, at de hensyn, der begrunder færdselslovens regler om frakendelse af førerretten og kørselsforbud, er af en sådan karakter, at der ikke som følge af lang sagsbehandlingstid var grundlag for at ændre på afgørelserne herom.

 

Læs hele dommen

Til top Sidst opdateret: 16-04-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk