Hop til indhold
Højesteret

Sagsbehandlingsfejl 
15-03-2013 

Sag 329/2012
Kendelse afsagt 13. marts 2013.

Anklagemyndigheden
mod
T

Hjemvisning til fornyet behandling på grund af sagsbehandlingsfejl

T havde anmodet landsretten om tilladelse til at anke en dom efter retsplejelovens § 910, stk. 2, og T anmodede om et retsmøde. T modtog ved en fejl ikke statsadvokatens følgeskrivelse, hvori der blev anmodet om skriftlig behandling af sagen, og landsretten gav ikke T meddelelse om, at anmodningen ville blive behandlet på skriftligt grundlag.

Højesteret ophævede landsrettens kendelse og hjemviste sagen til fornyet behandling. 

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret: 15-03-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk