Hop til indhold
Højesteret

Sag om patent afvist 
08-09-2014 

Sag 293/2013
 

Dom afsagt den 8. september 2014

 

DuPont Nutrition Biosciences ApS
og
Danisco US Inc.
mod
Novozymes A/S

 

Domstolsprøvelse af et patents gyldighed kunne først ske efter patentudstedelse

Novozymes havde indgivet ansøgning til Den Europæiske Patentmyndighed om udstedelse af et patent. DuPont og Danisco havde efterfølgende anlagt en retssag mod Novozymes med påstand om, at et eventuelt patent udstedt på grundlag af ansøgningen ville være ugyldigt.

Højesteret fastslog, at domstolsprøvelse af patentets gyldighed først kunne finde sted, når patentet var udstedt. Der var ikke adgang til at fravige denne ordning ved at begrænse retssagens rækkevidde, således at afgørelsen om patentets gyldighed alene fik betydning for sagens parter. Et brev fra Den Europæiske Patentmyndighed med meddelelse om, at man agtede at udstede patentet, gav heller ikke tilstrækkeligt grundlag for at fravige den nævnte ordning. På den baggrund blev sagen afvist.

Sø- og Handelsretten var nået til samme resultat.  

 

Læs hele dommen

 

Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk