Hop til indhold
Højesteret

Sag om advokatansvar 
09-11-2012 

Sag 376/2010
 

Dom afsagt den 9. november 2012.

 

Hotel Trouville A/S under konkurs,
Anpartsselskabet af 22. juli 1942 ApS under konkurs og
KSX 2 ApS under konkurs
mod
Advokat Ole Lund-Thomsen (A)

 

Ikke godtgjort at advokats dispositioner havde medført et tab

 

A, der var direktør og advokat for 3 selskaber, foretog betalinger på i alt ca. 30,5 mio. kr. Beløbet hidrørte fra indtægter fra salget af selskabernes lejligheder i et større ejendomsprojekt. Sagen angik, om selskaberne som følge af As betalinger og dispositioner havde lidt et tab, som de havde krav på at få erstattet.

 

Højesteret lagde til grund, at der af ejerne af de 3 selskaber (to søstre) var overført et værdipapirdepot på ca. 32,7 mio. kr. til et udenlandsk selskab, som indgik i forbindelse med finansieringen af ejendomsprojektet. Højesteret fandt det ikke godtgjort, at der var et tilbagebetalingskrav på de 32,7 mio. kr. Under alle omstændigheder var der ikke efter projektets færdiggørelse dækning for udgifterne til gennemførelsen af projektet. Højesteret fandt det derfor ikke godtgjort, at selskaberne havde lidt et tab som følge af As dispositioner.

 

Landsretten var nået til samme resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk