Hop til indhold
Højesteret

Sagkyndigt vidne i straffesag 
28-04-2017 

Sag 286/2016

Kendelse afsagt den 27. april 2017


Bilinspektør B
kærer afgørelse i sagen:

Anklagemyndigheden
mod
T


En bilinspektør, der var indkaldt af anklagemyndigheden som vidne under en straffesag mod T, skulle honoreres som sagkyndigt vidne.

DanCrash ApS havde efter anmodning fra et forsikringsselskab udarbejdet en teknisk erklæring, som anklagemyndigheden havde anvendt som bevis under straffesagen. Anklagemyndigheden havde i den forbindelse indkaldt B, der som ansat i selskabet havde udarbejdet erklæringen, til at uddybe denne under straffesagens behandling for landsretten. DanCrash krævede sine udgifter i forbindelse med denne uddybning erstattet.

Højesteret fandt, at B måtte anses som et sagkyndigt vidne. Landsretten havde ikke taget stilling til, hvordan honoreringen af vidnet skulle ske under disse omstændigheder, ligesom anklagemyndigheden ikke havde taget stilling til, om det var anklagemyndigheden, der burde betale honoraret for uddybningen af Dancrash’ erklæring. Højesteret hjemviste derfor sagen til landsretten.


 Læs hele kendelsen 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk