Hop til indhold
Højesteret

Sag hjemvist til fastsættelse af sikkerhed for sagsomkostninger 
01-09-2017 

Sag 14/2017
 

Kendelse afsagt den 31. august 2017   

 

A
mod
B

Sagen hjemvist til landsretten til fastsættelse af den sikkerhed, som et udenlandsk selskab skulle stille for sagsomkostningerne ved ankesags behandling

Sagen angik, om et selskab B med hjemsted på Marshalløerne – som sagsøger under byretssagen og nu som appellant – skulle stille sikkerhed for de sagsomkostninger, som selskabet måtte blive pålagt ved ankesagens afgørelse. A havde ikke fremsat anmodning om sikkerhedsstillelse for byretten, men fremsatte en sådan anmodning i sit ankesvarskrift.      

Højesteret udtalte, at det ikke er en betingelse for at få stillet sikkerhed under en ankesag, at indstævnte under 1. instanssagen som sagsøgt har fremsat anmodning om sikkerhedsstillelse. Sikkerhedsstillelsen skulle fastsættes af ankeinstansen og omfattede kun sagsomkostningerne ved ankesagens behandling.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk