Hop til indhold
Højesteret

Sag hjemvist til arbejdsskademyndighederne 
26-08-2010 

Sag 293/2007
 

Dom afsagt den 26. august 2010.

 

A
mod
Ankestyrelsen

 

Sag hjemvist til arbejdsskademyndighederne

A kom den 16. august 1999 til skade i sit job og var sygemeldt indtil november 1999. Fra arbejdsgiveren modtog A et sæt anmeldelsesblanketter vedrørende arbejdsulykken, som han den 19. oktober 1999 underskrev og sendte tilbage til arbejdsgiveren. A modtog herefter fra arbejdsgiveren – uden kommentar fra denne – skadelidtes eksemplar af anmeldelsen, og A var derfor af den opfattelse, at arbejdsgiveren havde anmeldt arbejdsulykken til forsikringsselskabet. Fra den 21. december 1999 til begyndelsen af marts 2001 var A varetægtsfængslet, de fire første måneder i isolation. Først i marts 2001, efter A var blevet løsladt, blev han klar over, at anmeldelse ikke var sket, hvilket han herefter foranledigede.

Også for Højesteret var spørgsmålet, om der var ”særlig grund” til at bortse fra fristen på 1 år for anmeldelse af arbejdsskader, jf. § 20 i dagældende arbejdsskadelov. Efter administrativ praksis skal 4 betingelser være opfyldt, for at ”særlig grund” anses at foreligge.

Højesteret hjemviste sagen til fornyet behandling ved arbejdsskademyndighederne. Højesteret udtalte, at der i den foreliggende situation ikke kunne lægges afgørende vægt på, at A først efter løsladelsen fulgte op på sagen ved henvendelse til arbejdsgiveren, og Højesterets anså A for at have opfyldt betingelsen om ”rimelig grund” til, at anmeldelse ikke var sket rettidigt. Højesteret fandt desuden, at A’s lidelser havde et sådant omfang, at han – hvis de øvrige betingelser herfor var opfyldt – ville have krav på godtgørelse og/eller erstatning. Dermed opfyldte A også en af de andre betingelser. Da Ankestyrelsen imidlertid ikke havde taget stilling til de sidste to betingelser, hjemviste Højesteret sagen til myndighederne.

Landsretten var nået til et andet resultat.  

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk